Jeux Feelings

Mieux vivre ensemble

logo feelings

Psychiatrie

lundi 7 mai 2018, par Franck Halatre, Vincent BIDAULT

Pole D - House of Psychosocial Rehabilitation
Gevoelens Eerste spel MDR

Sociale cognitie wordt gedefinieerd als het vermogen om zichzelf en anderen te begrijpen en ermee te interageren.
De sociale cognitiecomponenten van hersentheorie, emotieherkenning en attributiestijl worden verstoord bij schizofrenie, met directe gevolgen voor de sociale en professionele integratie van degenen die er last van hebben (N. Franck et al., 2013).
The House of Rehabilitation is een thuis voor post-cure en psychosociale revalidatie die zorg en ondersteuning biedt aan jonge gebruikers van 18 tot 35 jaar oud met een psychotische psychotische stoornis. De vroegst mogelijke interventie heeft tot doel de ernst van de ziekte te verminderen, het herstel te bevorderen en de levenskwaliteit van deze jongeren te verbeteren door hun sociale en professionele integratie te bevorderen.
De zorg in onze structuur is gericht op het creëren van een sterke therapeutische alliantie, de acceptatie van een medicinale behandeling, de psycho-educatie, de versterking van de autonomie in het dagelijks leven, de training met de sociale vaardigheden, de cognitieve remediëring, de stressmanagement en terugvalpreventie, en dus ondersteuning van zelfredzaamheid door huisvesting, werk en deelname aan het sociale leven.
In dit perspectief was het essentieel om een ​​therapeutische aanpak voor te stellen om stoornissen gerelateerd aan de veranderingen in sociale cognitie te verminderen, terwijl men zich baseerde op groepsdynamiek die bijzonder veelbelovend is bij jonge proefpersonen.
Het was aan ons om een ​​hulpmiddel te kiezen en aan te passen, gericht op de volgende doelstellingen :
- Maak commitment en motivatie mogelijk om deel te nemen aan een cognitieve remediëringsworkshop gebaseerd op het begrip plezier en delen
- Herken en vertoon emoties (van zichzelf en anderen)
- Houd rekening met de ander in een werk van differentiatie
- Ontwikkel je empathie
- Verbeter assertiviteit en zelfrespect
- Gebruik hypothetische redeneringen om iemands overtuigingen en die van anderen in vraag te stellen, terwijl je vertrouwt op een betere analyse van de context van de voorgestelde situaties
- Het aanpakken van het probleem van discriminatie, een belangrijk obstakel voor het herstelproces, met name voor een jonge bevolking, spelend vanuit persoonlijke situaties
We kozen daarom voor de Gevoelens-tool, die aan al deze doelstellingen voldeed, en stelde voor dat de groep caregiver-gebruikers een eigen spel samenstelt (emotiekaarten en situatie-kaarten).
De gesloten groep verwelkomde dus 3 gebruikers en 2 zorgverleners (verpleegsterspaar en verzorger, de verzorger kan veranderen volgens het schema van het team), met gelijke deelname van allen, in elk stadium van het spel, in ’Het ondersteunen van het principe van een symmetrische relatie tussen elk, de zorgverlener op dezelfde manier als de gebruiker is dus onderworpen aan hetzelfde raamwerk en dezelfde regels als de laatste. Deze regels zijn : respect voor ieders woord, niet-oordelen, de actieve deelname van elk lid en de collegiale beslissing. Elke sessie is georganiseerd volgens hetzelfde model : ronde tafel begin van de sessie nodigt elk lid uit om zijn stemming van de dag uit te drukken, herinnering aan de doelstellingen van de sessie, verzoek aan het einde van de sessie van de leden van de groep om hun gevoelens te uiten over de sessie dan definitie doelstellingen en planning voor de komende sessie.
Elke sessie duurt tussen 1 en 2 uur. Op een ritme van eenmaal per week tot eens in de 15 dagen, op dezelfde plaats. Gedurende de sessies zal elk lid worden gevraagd om normale situaties te maken (let op in het notitieblok van Feelings workshop).
Pre- en post-programma evaluaties werden uitgevoerd, en omvatten de beoordeling van emotionele expressiviteit (ESR), emotionele intensiteitsmeting (AIM) en gezichtsuitdrukking herkenning (Faces Test).

Het verloop van de Gevoelens-activiteit was onderverdeeld in 8 stappen hieronder gedetailleerd :
 • Stap 1 : Spelfase (4 sessies) :
- Bordspel "Gevoelens" met de nadruk op het uitwisselen en delen van standpunten rond situatieschema’s. (situaties die vrij worden gekozen door elk lid).
 • Stap 2 : emoties noteren (3 sessies) :
- Brainstorming emoties op flip-over en definitie, de indeling en inrichting van de lijst van emoties door de groep gekozen (met behulp van het stuur van emoties Plutchik).
 • Stap 3 : bootst en neemt foto’s "emoties" :
instructies :
- Keuze uit 1 tot 3 niet-onthulde emoties voor de rest van de groep die moet mimespelers zijn voor het doel.
- Zwart-wit foto van kofferbak en gezicht.
- Recht om naar de gemaakte foto’s te kijken.
- Mogelijkheid om de gemaakte foto (’s) te verwijderen als het resultaat niet overeenkomt met de verwachtingen. Geen limiet in het aantal tests.
- Vul de grid "beschrijvende" (zie bijlage) individuele (beschrijving van elke mimed emotie) en de inbrenger. Deze fase vindt plaats in 2 grote tijden :
- Tussen de leden van de groep : realisatie van de foto’s "emoties" en vervolledigen van het raster "beschrijvend" (2 sessies).
- Dan leden van de groep krijgen in de positie van "co-therapeut", waar elke persoon missionnée om foto’s van de teamleden van het Huis van Revalidatie zijn lijst te nemen en hen uitnodigen om de grid "beschrijvende vullen "(3 weken om deze individuele prestatie te bereiken die organisatie- en planningsvergaderingen vereist).
Oprichting van 2 groepssessies in deze periode, om de balans op te maken van de voortgang van elk om de situatie van mislukking te voorkomen.
 • Stap 4 : Definitie van de emotie van elke foto (3 sessies) :
- Denk dat de mimed emotie voor elke foto. Uitwisseling van de representaties van elk, met een beschrijvende bijdrage van mimiek en houdingen die de emotie definiëren.
 • Stap 5 : Realisatie, het maken van emotiekaarten. (2 sessies) :
- Keuze van "emoties" -foto’s voor toekomstige kaarten.
- Kaarten "emoties" maken (met behulp van de computer en de laminator).
 • Stap 6 : Realisatie en voorbereiding van situatiekaarten. (2 sessies) :
- Verzamelen van de verschillende situaties die tijdens de sessies van de workshop zijn gebracht. (gebruik van de notitie "Gevoelens").
- Herformulering van situaties indien nodig.
- Maken van situatie-kaarten (computer en laminator).
 • Stap 7 : speel met je eigen Feelings MDR Eerste ervaring gametools (4 sessies)
 • Stap 8 : Resultaten (1 sessie)
- Workshop Review : elk groepslid wordt verzocht zijn kritiek (positieven / negatieven) ten opzichte van de workshop uit te drukken en uit te drukken dat het gereedschap hem heeft gebracht.
- Individuele evaluatie.
De effecten waargenomen tijdens de deelname aan de therapeutische workshop waren :
- Symmetrische relatie en delen liet iedereen spontaniteit verkrijgen in spreken en emotionele expressie
- Verbetering van emotionele vaardigheden, zowel in hun herkenning als in uitdrukkingen (waargenomen door zorgverleners, evaluaties na deelname zijn nog niet uitgevoerd, de groep is zojuist gesloten)
- Erkenning van de emotionele toestand van anderen, overtuigingen en intenties, gedifferentieerd zijn eigen emotionele toestand of overtuigingen in verband met een situatie, voor verhoor onjuiste opvattingen van elk
- Versterking van de sociale vaardigheden en helpt destigmatisation (in het bijzonder voor zelf-stigma component) door middel van decentratie (werk aan fotografie) en zelfspot (lacht natuurlijk)
- Versterking van het gevoel van eigenwaarde door de realisatie van nieuw spelmateriaal en het overwinnen van bepaalde moeilijkheden (empowerment)
- Sanering van koude cognities (uitvoerende functies, planning) in verband met de organisatie voor het nemen van foto’s van andere teamverzorgers

Pole-d-maison-rehabilitation@ch-poitiers.fr