Jeux Feelings

Mieux vivre ensemble

logo feelings

Professionele school

lundi 7 mai 2018, par Franck Halatre, Vincent BIDAULT

1 / VERKLARENDE VERKLARING

In twee secundaire klassen van de middelbare school werden gewelddadige opmerkingen tussen studenten gevonden, discriminerend of vexing, een gebrek aan respect voor anderen zorgwekkend.

2 / DOELSTELLINGEN

Geconfronteerd met deze situatie besloot het onderwijsteam om een ​​leuke tool te gebruiken om :
- Maak studenten bewust van het begrip van respect voor wat de ander kan voelen.
- Verbetering van de communicatie binnen de groep.

3 / PREVENTIEVE ACTIE INSTELLEN : DE GEVOELSPELWORKSHOP

De game Feelings, eenvoudig en gemakkelijk te spelen, is gebaseerd op situaties rond discriminatie. Elke student wordt geleid om zijn of haar gevoelens over een bepaalde situatie te uiten en de gevoelens van een student-partner te raden. Dit in werking stellen van de empathie van iedereen bevordert het debat en het ondervragen van de vooroordelen.

Als onderdeel van de persoonlijke helptijd (AP) profiteert elk van de twee klassen van drie workshops-Gevoelensessies, begeleid door minimaal drie volwassenen, voor één wekelijkse sessie.

4 / STUDENT BEOORDELING VAN EEN VRAGENLIJST UITGEVOERD DOOR VOLWASSENEN

Het opgezette project werd grotendeels verwelkomd, de speelse tool leek geschikt, zodat iedereen het gevoel heeft zich te kunnen uiten en gehoord te worden door de "gevoelige" thema’s aan te pakken.

De impact van de workshop is positief voor beide klassen, met een beter algemeen gevoel van wederzijds respect.

Opgemerkt moet worden dat de antwoorden nauwkeuriger zijn wanneer de vragenlijst op afstand wordt ingevuld vanuit de ervaring.

Ten slotte benadrukken de overgrote meerderheid van de studenten het belang van het hernieuwen van deze actie in de eerste klas en vinden ze nuttig om deze voor te stellen aan andere klassen.

5 / CONCLUSIES VAN VOLWASSENEN

Het bleek nogal interessant om een ​​multidisciplinair team op te zetten om de sessies te begeleiden.

De voorlopige doelstellingen zijn bereikt. Met het workshop-gevoel Feelings konden leerlingen zich geleidelijk bewust worden van het belang van het benaderen van vragen rond samen leven, in een ruimte waarin naar elkaar luisteren en wederzijds respect de regel is.

6 / UITZICHT VOOR HET VOLGENDE JAAR

Voorwaarden van de actie :
- Plaats slots van anderhalf uur en een aantal sessies belangrijker.
- Houd het multidisciplinaire team.
- Kies lessen na overleg tussen de verschillende actoren van het onderwijssysteem.
- Zorg voor training zodat andere volwassenen bij het project kunnen worden betrokken.
- Overweeg een rapport aan het einde van elke actie (studenten en volwassenen).