Jeux Feelings

Mieux vivre ensemble

logo feelings

De PJJ

lundi 7 mai 2018, par Franck Halatre, Vincent BIDAULT

Het kan voor onderwijzend personeel complex zijn om rechtstreeks met adolescenten bepaalde thema’s aan te pakken, zoals secularisme, discriminatie, verschillen in het algemeen, of het nu gaat om religie, culturele overtuiging, seksuele geaardheid ...

Naast de eenvoudige informele discussie tussen een opvoeder en een tiener, die ook deel uitmaakt van het dagelijkse educatieve werk, is de vraag hoe de constructie van een volwaardig burgerschap onder minderjarigen in professionele praktijken kan worden geïntegreerd ? Hoe een voldoende veilige ruimte te creëren zodat de jongere zowel kan uitdrukken wat hij is, maar ook kan integreren wat het andere is, in zijn verschil ?

Uit deze observatie van de behoefte aan ondersteuning die voor het onderwijzend personeel een middel vormt, een voorwendsel om het samenleven te bevorderen, ontstond de wens om met de heer Bidault samen te werken en om het educatieve instrument dat hij creëerde te begrijpen ken het spel "Gevoelens". De toegang tot de emoties die dit medium bood, leek ons ​​bijzonder relevant om de kwestie van samenwonen met minderjarigen, ondersteund door de PJJ, te verwerken. Is het eerste niveau van burgerschap niet in de eerste plaats om elkaar te kennen en elkaar te leren kennen ?

Reageren op wat Marcel Gauchet het bevel van de 21e eeuw noemt : "Wees een individu", een verbod dat, afgeleid van de betekenis ervan, sommigen leidt op het pad van radicalisering, mag de adolescent niet vertrekken van wat hij voelt ? Het vermogen om elkaars emoties te begrijpen, is een van de fundamenten van samenleven.

Zoals met elk object van bemiddeling, is succes wat we ermee doen, van waar we dingen brengen. De positionering van de volwassene was daarom essentieel om te werken voordat professionals het spel in hun praktijk konden gebruiken.

Het was daarom een ​​van de uitdagingen van de trainingen die plaatsvonden voor de professionals van de interregio. Door de presentatie van klinische vignetten liet de heer Bidault zien hoe de volwassene zich in een onderwijspositie kon bevinden terwijl hij zich losliet en adolescenten in staat stelde zonder problemen over hun problemen te praten.

De tweede uitdaging van de training was om de tool aan te passen aan de realiteit van het vakgebied zoals ervaren door professionals. Een trainingssessie was dan ook gewijd aan het creëren door de deelnemers van de situaties waarin de jongeren over hun emoties kunnen praten. De thema’s die professionals op de kaart wilden zetten waren : discriminatie, geweld, verslavingen, seksualiteit.

Aurore.Benkhaled@justice.fr