Jeux Feelings

Mieux vivre ensemble

logo feelings

Presentatie

mardi 17 avril 2018, par Franck Halatre, Vincent BIDAULT

Het spel "Gevoelens" werd gecreëerd op basis van de volgende observatie : in onze praktijken van zorgverleners met psychische tieners, was er geen bemiddelingshulpmiddel dat direct kon omgaan met patiënten op het gebied van affecten of emoties. Deze tekortkoming leek ons betreurenswaardig.

Door middel van meerdere ontmoetingen hebben we dit spel ontwikkeld als een hulpmiddel voor iedereen om hun eigen gevoelens in een bepaalde situatie te identificeren en uit te drukken, en vervolgens de emotie te raden die een spelerspartner in dezelfde situatie ervaart.

Dit dubbele proces, in eerste instantie zelfreflectie, vervolgens de noodzaak om egocentrisch te zijn, om de ander in zijn verschil te beschouwen, leek ons een motor van intersubjectiviteit.

Het inpassen van de empathie van iedereen is dus gunstig voor het debat, de tijd waarin de toespraak en de representaties binnen een groep kunnen circuleren en soms onze vastgeroeste vooroordelen doen aarzelen.